data publikacji: 2015-06-21

Konsumpcjonizm ogranicza


Konsumpcjonizm ogranicza

Homo optionis - homo familitaris

Homo optionis - współczesny człowiek jest decydentem w zakresie życia, śmierci, tożsamości, rodzicielstwa. Trudność człowieka jako konsumenta nie wynika z braku podaży czy małej oferty, lecz z nadmiaru alternatyw oraz konieczności rezygnacji z pewnych opcji bez ich wcześniejszego sprawdzenia.

KULTURA KONSUMPCYJNA OGRANICZA MOŻLIWOŚCI PEŁNEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA DOROSŁEGO.

Przede wszystkim redukuje zakres jego upodmiotowienia i uduchowienia. Konsumeryzacja życia ujawnia nastawienie na traktowanie świata i jego mieszkańców jak zestawu towaru do nabycia. W społeczeństwie konsumpcyjnym wszystko jest kwestią wyboru, POZA PRZYMUSEM JEGO DOKONANIA.
Zdobywanie produktów, a także traktowanie osób w wymiarze użytkowym, odpowiada za rozpad więzi społecznych.

Wśród współczesnych tendencji życia społecznego zwraca się uwagę na zjawisko komercjalizacji rodzicielstwa, którego przejawem jest definiowanie macierzyństwa i ojcostwa w terminach rynkowych, a rodziców jako znaczących konsumentów manipulowanych przez marketing parentingowy.

Uwolnienie się jednostki z sieci relacji społecznych poszerza jej wolność ale równocześnie staje się źródłem lęku i stwarza raczej niepewne wolności. W ten sposób zależności od grupy (np. rodziny) zastępowana jest zależnością od instytucji, rynku pracy czy KONSUMPCJI.

Silna mentalność indywidualistyczna współwystępuje z relatywnie niższym wartościowaniem rodzicielstwa niż w przypadku mentalności tradycyjnej. Nierzadko łączy się też z postawą anty prokreacyjną. Lęk przed podjęciem ról rodzicielskich, działania dorosłych o przemocy wobec dziecka, unikanie kontaktu z nim (tzw. ucieczka w pracę) czy porzucenie dziecka stanowią przejawy kryzysu rodzicielstwa.

Osłabienie wpływu tradycji i postępujący indywidualizm znajdują wyraz w wyborach życiowych osób dorosłych, którym towarzyszy przekonanie, iż autokreacja człowieka dorosłego w nowoczesnym świecie nie może być określona przez pryzmat narzuconych ról społecznych.
Powszechne moratorium decyzji małżeńsko-rodzinnych implikuje spadek liczby narodzin dzieci, a tym samym zmniejszenie wielkości rodziny. Towarzyszy temu nastawienie na budowanie stabilizacji materialnej poprzez angażowanie się głównie w karierę zawodową.

Homo familitaris - uważa się, że człowiek jest w swej naturze istotą rodzinną, a rodzina zjawiskiem niepowtarzalnym i niezastępowalnym.

Poszukiwanie bliskości, choć występuje w zróżnicowanych postaciach i kierowane jest wobec różnych adresatów, pozostaje jednym z głównych motorów interakcji społecznych.
Orientacja indywidualistyczna, która wyraża się w dążeniu dorosłych do pełnienia decydującej roli w kreowaniu osobistego życia, współwystępuje z tęsknotą za stałą bliskością drugiej osoby.

źródła:
Lucyna Bakiera "Zaangażowane rodzicielstwo", Zygmunt Bauman, Urlich Beck, Renata Doniec, Hoghughi M., A. Giddens, Stanisław Kawula, Irena Pilch, A. Guzzo, J. Hayford.

+ 0 - 0

dodaj komentarz
ocen publikację
wszystkie publikacje mieszkańca


ilość komentarzy: 0
Małgorzata
dołaczył(a): 2007-07-10
Miasto: Oława
adres:
tel.: 880 042 501
www.: olawa.info
zawód: przedsiębiorca

o sobie:aktywność (punktów):
260 wiarygodność

Zaproś do grona Znajomych
Napisz do mieszkańca

Znajomych: 4.

oCity 2012 - 2018 | polityka prywatności | regulamin