data publikacji: 2013-12-15

AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY


AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY

INSTRUKCJA
- w celu obejrzenia pełnego serwisu ze zdjęciami włącznie, należy klikać na tematach zakładek znajdujących się po prawej stronie.

Uwaga: - dodatkowe fotki tej zakładki znajdują się w części końcowej tej strony - /na dole/. Fotki widoczne po kliknięciu w zakładkę "Aktualności i Komunikaty".


P R Z Y P O M N I E N I E

Zarząd ROD im. B. Chrobrego w Oławie przypomina wszystkim działkowcom, że zgodnie z Regulaminem ROD obowiązuje zakaz wprowadzania psów bez smyczy i kagańca na teren ogrodu,oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższego postanowienia Regulaminu ROD.


O G Ł O S Z E N I E

1.
Zarząd ROD im. B. Chrobrego w Oławie informuje działkowców, że zgodnie z Regulaminem ROD oraz Uchwałą Nr 12/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego z dnia 28.03.2015r. z dniem 14.04.2015r. wprowadza się następujące zasady wjazdu samochodami na teren ogrodów:

1.1.
W celu dowiezienia do działki materiałów budowlanych, ciężkich i dużych ilości nawozów, itp. należy 1 dzień wcześniej zgłosić taką potrzebę Gospodarzowi Ogrodu, ewentualnie Prezesowi lub Wiceprezesowi i uzgodnić godzinę otwarcia bramy wjazdowej.

UWAGA:
Na ogród nie wolno wjechać samochodem, jeżeli alejki ogrodowe są rozmoknięte przez wcześniejsze opady deszczu – decyzję podejmuje Gospodarz Ogrodu lub Prezes /Wiceprezes/.


2.
Na podstawie Regulaminu ROD, oraz Uchwały Nr 12/2015 Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego z dnia 28.03.2015r., Zarząd może wydać w trybie uchwały na określony okres czasu indywidualne zezwolenie na wjazd samochodem na teren ogrodu osobie która posiada urzędowo stwierdzoną niepełnosprawność ruchową i ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
Problematyka postoju samochodu na terenie ogrodu – ściśle wg postanowień Regulaminu ROD.
Wnioski zainteresowanych będą rozpatrywane przez Zarząd indywidualnie.
Zasada generalna: ogrody działkowe muszą być wolne od spalin samochodowych i powinny być oazą ciszy, spokoju, miejscem do wypoczynku i relaksu działkowców.


WOLNE DZIAŁKI

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie informuje, że posiada wolne działki na ogrodzie RÓŻA do zagospodarowania od zaraz.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Biurem Zarządu przy ulicy Oleśnickiej 31, w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00
Oława, dnia 16.07.2015r.


NOWY STATUT PZD

W dniu 2 lipca 2015r. XII Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Ogrodowego PZD uchwalił NOWY STATUT PZD.
Nowy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Do czasu dostarczenia nowego statutu do Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zainteresowani mogą korzystać z udostępnionego statutu na stronie internetowej PZD.


SPOTKANIE ZARZĄDU ROD Z AKTYWNYMI DZIAŁKOWCAMI.

29.10.2015r. zostało zorganizowane spotkanie Zarządu ROD z najbardziej aktywnymi i oddanymi działkowcami, na których pomoc można zawsze liczyć. Byli obecni zawsze wtedy kiedy Zarząd, a szczególnie Prezes prosiła o pomoc przy realizacji różnych przedsięwzięć i pracach na rzecz dobra wspólnego ROD. Zawsze śpieszyli z pomocą kiedy zachodziła taka potrzeba. W części oficjalnej spotkania Prezes Zarządu wręczyła zaproszonym działkowcom symboliczne nagrody pieniężne.
Lista najbardziej aktywnych działkowców w układzie alfabetycznym:
- Kowalczyk Jan
- Kulak Jan - brak fotki /fotograf nie zdążył/
- Pawlak Kazimierz
- Samól Jerzy - nieobecny na spotkaniu
- Rainczuk Henryk
- Żmitrowicz Grzegorz
Poniżej fotki z części oficjalnej spotkania.


K O M U N I K A T

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Oławie, zaprasza działkowców do Biura w Domu Działkowca po odbiór nowych Regulaminów ROD, w każdy czwartek od godz. 16.00 ÷ 18.00.
Na każdą działkę przypada jeden egzemplarz Regulaminu.


P R Z Y P O M N I E N I E

Zarząd ROD im. B. Chrobrego w Oławie przypomina wszystkim działkowcom, że zgodnie z § 68 pkt. 10 nowego Regulaminu ROD obowiązuje zakaz wprowadzania psów bez smyczy i kagańca na teren ogrodu, oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie powyższego postanowienia Regulaminu ROD.


UWAGA DZIAŁKOWCY !

Prosimy działkowców o grabienie alejek ogrodowych przy swoich działkach po każdorazowym koszeniu ich traktorkiem – kosiarką,gdyż pozostawianie skoszonej trawy i przerośnięcie jej nową trawą utrudnia lub nawet uniemożliwia kolejne koszenie,ze względu na zawijanie się trawy na nożach kosiarki.
Podstawa prawna:
Powyższe jest obowiązkiem działkowca wynikającym z § 67 nowego Regulaminu ROD.


INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

1. W dniach od 9 do 14 maja 2016r. na ogrodach "Odra" i "Róża" przeprowadzany będzie wiosenny przegląd działek. Przedmiotem przeglądu będzie sprawdzenie stanu zagospodarowania działek, a w szczególności sprawdzenie czy na działkach są kompostowniki i czy działki posiadają numery umieszczone w widocznych miejscach. Ponadto zwrócona zostanie uwaga na przestrzeganie uregulowań regulaminowych dotyczących nasadzeń drzew, krzewów, żywopłotów, estetykę działki, itp.


2. Przeprowadzony został komisyjny przegląd stanu zagospodarowania działek i przestrzegania zasad regulaminowych. Wszyscy Ci działkowcy, których działki nie spełniają wymogów regulaminowych otrzymują Wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonych terminach.


3. W ostatnich dniach czerwca 2016r. zostały zakończone prace przy wymianie podłóg w pomieszczeniach biurowych Domu Działkowca. Oprócz estetyki będzie też łatwiej utrzymać czystość.
W tym samym czasie zostało wykonane nowe ujęcie wody z podłączeniem do nowego hydrofora, co między innymi pozwoli utrzymać w dobrej kondycji tereny zielone przy Domu Działkowca.


- DZIEŃ DZIAŁKOWCA 2016 -

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd ROD im. B. Chrobrego w Oławie w dniu 1 października /sobota/ 2016r. – godz. 1400 organizuje DZIEŃ DZIAŁKOWCA na terenie zielonym przy Domu Działkowca.
Wszystkich działkowców ogrodów „Odra” i „Róża” chętnych do udziału w tej uroczystości zapraszamy do zapisywania się w biurze Zarządu w każdy czwartek od godz. 16.00 do godz. 18.00.
Wpisowe: 7 zł od osoby.
Termin zapisów upływa w dniu 22 września 2016r.


Ż Y C Z E N I A Ś W I Ą T E C Z N E !!!
Moc gorących życzeń, zdrowych, spokojnych i radosnych dni Bożego Narodzenia,oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2017, spędzonych w gronie najbliższych,dla wszystkich działkowców, składa …
Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD im. B. Chrobrego w Oławie.Oława, dnia 15.12.2016r.

PAN ADAM MICHNIK
REDAKTOR NACZELNY „GAZETY WYBORCZEJ”
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa


Szanowny Panie Redaktorze –

W imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, oraz Komisji Rewizyjnej tegoż ogrodu, jak również ogromnej ilości działkowców poruszonych treścią artykułu zamieszczonego na łamach „Gazety Wyborczej” z dnia 21/11/2016r ‘’ Ruch oporu na działkach’’ autorstwa redaktora Marcina Wójcika, wnosimy stanowczy protest przed takimi insynuacjami. Działkowcy z którymi rozmawia się są zszokowani tymi szkodliwymi i szkalującymi nas normalnych obywateli i działkowców treściami.
Brak szacunku do Działkowców i Stowarzyszenia Polskiego Związku Działkowców redaktora Marcina Wójcika jest widoczny. Dziwi nas jednak pańskie przyzwolenie na zamieszczanie takich oszczerczych artykułów w rzekomo poważnej prasie.
Apolityczność, samorządność i samodzielność to podstawowe zasady funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych, a organy związkowe spełniają funkcje służebne wobec swoich działkowców spełniające bardzo ważne funkcje w idei ruchu działkowego.
Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013r uchwalana była na bazie projektu obywatelskiego pod którym podpisało się ponad 960 tysięcy obywateli.
W wyniku poselskich prac legislacyjnych ustawodawca narzucił na ogrody obowiązek zwoływania zebrań wszystkich działkowców w celu wypowiedzenia się czy dany ogród pozostaje w stowarzyszeniu ogólnopolskim pod nazwą Polski Związek Działkowców, czy też podejmuje działania zmierzające do wyjścia ze struktur związkowych PZD i założenia odrębnego stowarzyszenia. Jeżeli zostały spełnione wymogi zapisane w ustawie ogród mógł się wyłączyć ze struktur PZD. O fakcie spełnienia wymogów formalnych decyduje Sąd, a Polski Związek Działkowców nie ma tu nic do powiedzenia.
W ogromnej większości bo ok. 95% działkowców zdecydowało się pozostać w PZD, organizacji, która przez trzydzieści pięć lat swojego istnienia wniosła ogromny wkład pracy na rzecz lokalnych społeczeństw.
Szkoda, że dla redaktora Marcina Wójcika autorytetem do prowadzenia rozmów są osoby, które zostały pozbawione działek za łamanie prawa, budowę ponadnormatywnych altan i innych niegodziwych czynów. Gratulujemy Panu redaktorowi Marcinowi Wójcikowi takiego wyboru swoich rozmówców. Czy według „Gazety Wyborczej”, którą Pan kieruje, tacy ludzie według Pana mają decydować o przyszłości ogrodnictwa działkowego?.
Działkowcy wybrali stowarzyszenie PZD, bo PZD to sprawdzona organizacja dająca gwarancję stabilności i w tej strukturze czujemy się bezpieczni, mamy pomoc i opiekę prawną.
W rodzinnych ogrodach działkowych działkowcy sami na Walnych Zebraniach decydują o wysokości opłat ogrodowych i wszelkich pracach inwestycyjnych jakie mogą być wykonywane w ogrodzie.
Sugestie redaktora Marcina Wójcika o rzekomym fałszowaniu dokumentacji podczas prowadzonych czynności związanych z wyceną działek i wypłatą odszkodowań dla działkowców jest kłamliwe, nie moralne – po prostu niegodziwe.

Panie Redaktorze - działkowcy czytali „Gazetę Wyborczą”, ale z tego co już wiemy to stracili do Pańskiej Gazety zaufanie, bo jak można zniżyć się do tak haniebnych niegodziwości dziennikarskich.
Czyżby rzeczywiście „Gazeta Wyborcza” stała się Gazetą drugiego sortu?, zwykłym brukowcem?.
Działkowcy to ludzie rozsądni którymi nie można manipulować i ich obrażać.
Polscy działkowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD dobrze wiedzą jakie rozwiązania są korzystne dla rozwoju ogrodnictwa działkowego. Zawsze uważaliśmy, że każdy dziennikarz w swoich artykułach powinien przedstawiać temat rzetelnie, a przede wszystkim kierować się bezstronnością. Niestety tych cech brakuje dziennikarzowi Marcinowi Wójcikowi zatrudnionemu w kierowanej przez Pana, „Gazecie Wyborczej”. Wstyd !!!


W imieniu 420 zbulwersowanych rodzin działkowców:


1. Pelagia Mamzerowska – Prezes Zarządu
2. Stanisław Konarski – Wiceprezes Zarządu
3. Jadwiga Piasecka – Sekretarz Zarządu
4. Janina Szymańska – Skarbnik Zarządu
5. Mieczysław Zając – Członek Zarządu
6. Maria Procyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7. Mieczysław Walas – Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej
8. Kazimiera Stępień – Sekretarz Komisji RewizyjnejO G Ł O S Z E N I E
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, informuje działkowców – członków PZD, że w dniu 18 marca 2017r. /sobota/ odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 w holu Gimnazjum Nr 1 na I piętrze.
Godz. rozpoczęcia zebrania: 14.00 – I termin
W przypadku braku qworum, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 14.30 – a podejmowane uchwały będą ważne bez względu na ilość obecnych członków PZD.
Imienne zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze wszyscy członkowie PZD otrzymają pocztą.
Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawcze wyłożone będą do wglądu dla członków PZD w Domu Działkowca w dniu 10 marca 2017r. od godz. 13.00 do 15.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym Zebraniu.
Oława, dnia 3.03.2017r.

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy
im. B. Chrobrego w Oławie
ul. Oleśnicka 31
55-200 Oława

Pan
Jacek Kurski
Prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A.
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie –

W imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie, oraz Komisji Rewizyjnej tegoż ogrodu, jak również 420 rodzin naszych działkowców, chcemy zabrać głos i jednocześnie stanowczo zaprotestować w sprawie reportażu przedstawionego w programie „Magazyn Ekspresu Reporterów” wyemitowanego w TVP-2, dotyczącego sporu w jednym z rodzinnych ogrodów działkowych w Białej Podlaskiej.
Autorom reportażu zarzucamy przede wszystkim jednostronne przedstawienie konfliktu, bez możliwości wypowiedzenia się drugiej strony.
Wypowiedzi skonfliktowanych działkowców wprowadzają w błąd opinię publiczną, gdyż pomijają fakt naruszania przez nich obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, Statucie PZD i w Regulaminie ROD.
W rodzinnych ogrodach działkowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ogrodowym PZD działkowcy sami na Walnych Zebraniach wybierają społecznie działające Zarządy. Obserwując program telewizyjny Magazyn Ekspresu Reporterów można stwierdzić, że Walne Zebranie za sprawą uczestniczących w tym sporze osób zostało zakłócone co spotkało się ze sprzeciwem zdecydowanej większości działkowców przestrzegających przepisy Związkowe i wspierających Zarząd ogrodu.
My jako działkowcy chociaż z bardzo oddalonego od Białej Podlaskiej rejonu też uważamy, że przepisy Związkowe zawarte w ustawie z 13 grudnia 2013 r, oraz Statucie i Regulaminie ROD muszą być przestrzegane przez wszystkich działkowców.
W przypadku łamania prawa Związkowego pozbawienie działkowca członkostwa PZD jest jak najbardziej wskazane. W programie tym dziennikarz nie wysilił się na dojście do prawdziwej przyczyny pozbawienia członkostwa działkowiczki która od wielu lat nie przestrzega terminowych płatności opłat uchwalonych na walnym zebraniu, a także łamie inne przepisy zawarte w Regulaminie ROD.
Przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej i działkowcy, którzy oglądali ten program, jesteśmy zniesmaczeni podejściem autora tego reportażu nieobiektywnym,tendencyjnym i kłamliwym przedstawianiem problemu.
Bardzo szkoda, że dziennikarze Telewizji Polskiej w swoich programach prowadzą tego typu szkodliwą propagandę bez rzetelnego zbadania przyczyny zaistniałego sporu pomiędzy rzekomo „nieszczęśliwymi” działkowcami a Zarządem Ogrodu.
Zaskakująco nieprzyzwoicie zachowała się senator Lidii Staroń, która krytykowała władze PZD, twierdząc, że działkowcy są zniewoleni i zmuszani są do podporządkowania się Zarządom ROD.
Najbardziej zdumiewające jest twierdzenie senator Lidii Staroń o niekonstytucyjności ustawy o ROD, która została przyjęta przez niemal cały Sejm, przez wszystkie Kluby Parlamentarne. Twierdzenie takie jest zamierzonym atakiem na PZD i świadczy to o całkowitym braku znajomości problemu.
Szanowny Panie Prezesie –
Polscy działkowcy to około 4 milionowa rzesza obywateli, w większości wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, zostali bardzo nieładnie potraktowani przez dziennikarzy pracujących w Magazynie Ekspresu Reporterów w kierowanej przez Pana Telewizji Polskiej, szkalując dobre imię członków Polskiego Związku Działkowców – obywateli naszego kraju.
Zwracamy się zatem do Pana Prezesa o lepszy nadzór nad podległymi Redakcjami i dziennikarzami opracowującymi reportaże na temat działkowców i Polskiego Związku Działkowców jako Stowarzyszenia Ogrodowego, wymagając rzetelności i bezstronności w przedstawianiu problematyki ogrodowej, gdyż tylko takie cechy dziennikarskie mogą być akceptowane przez obywateli tego kraju.

W imieniu 420 zaniepokojonych rodzin działkowców:

1. Pelagia Mamzerowska – Prezes Zarządu
2. Stanisław Konarski – Wiceprezes Zarządu
3. Jadwiga Piasecka – Sekretarz Zarządu
4. Janina Szymańska – Skarbnik Zarządu
5. Mieczysław Zając – Członek Zarządu
6. Maria Procyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
7. Mieczysław Walas – Z-ca Przew. Komisji Rewizyjnej
8. Kazimiera Stępień – Sekretarz Komisji RewizyjnejREGULAMIN
Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków PZD w ROD im. B. Chrobrego w Oławie dnia 18 marca 2017 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD im. B. Chrobrego w Oławie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD im. B. Chrobrego mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, w wyborach uzupełniających)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD im. B. Chrobrego w Oławie.
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej٭, uchwał i wniosków) i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD im. B. Chrobrego w Oławie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą٭ oraz komisję uchwał i wniosków.
8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej٭ oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać ......... (np. 5 minut).
14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
17. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
18. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów „za” niż „przeciw” (zwykła większość).
19. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
20. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
21. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016 r. i sprawozdania finansowego za 2016 rok,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2016 r.,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2017 r.,
- realizacji zadań inwestycyjnych i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD٭
- planu pracy na 2017 rok,
- preliminarza finansowego na 2017 rok.
- innych dotyczących działalności ogrodu.
22. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
23. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.
KOMUNIKAT
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD


W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach – o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).
Nie ulegają zmianie zasady wycinki:
• drzew owocowych
można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)
• krzewów
tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.
Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.INFORMACJA

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. B. Chrobrego w Oławie w ogrodach "Odra" i "Róża" zostały zamontowane nowe, bardzo ładne i funkcjonalne gabloty ogłoszeniowe. Teraz nasi działkowcy będą mogli zapoznawać się z wszelkiego rodzaju komunikatami, ogłoszeniami i innymi ważnymi informacjami dotyczącymi życia ogrodu wywieszanymi przez Zarząd. Nowością są schematyczne plany ogrodu z nazwami alejek i numeracją działek.


WAŻNA INFORMACJA

Dla wygody działkowców zostały zamontowane tablice ogłoszeń i reklam z możliwością dowolnego sposobu mocowania ogłoszeń.


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. B. Chrobrego w Oławie prosi o wzięcie udziału
w dwudniowym szkoleniu nowych działkowców organizowanym przez Okręgowy Zarząd
w dniach 14 i 15 września 2017r godz. 16.00 w Domu Działkowca ROD im. Staszica
ul. Kilińskiego 13 w Oławie.
Wykłady w dniu 14 września poprowadzi pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu dr inż. Piotr Chohura, a tematem wykładu będzie nawożenie warzyw oraz podłoża ogrodniczego.
Wykłady w dniu 15 września poprowadzi, również pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu dr inż. Ewelina Gudarowska, a tematem wykładu będzie cięcie i formowanie
drzew owocowych, oraz dobór gatunków i odmian drzew owocowych dla ROD.

Udział w szkoleniu jest obowiązkiem każdego nowego działkowca.


fotogaleria

Takie tablice ogłoszeń i reklam zostały zamontowane na parkingu ogrodu ODRA, na zewnątrz ogrodu przy furtce wejściowej od strony północno - zachodniej, oraz przy głównej furtce wejściowej ogrodu RÓŻA też na zewnątrz ogrodu.

fotogaleria

ZAPROSZENIE na obchody DNIA DZIAŁKOWCA w 2017r.

fotogaleria

Prezes i Sekretarz w czasie pracy biurowej ...

fotogaleria

Plan ogrodu "RÓŻA" w ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

fotogaleria

Plan ogrodu "ODRA" w ROD im. B. Chrobrego w Oławie.

fotogaleria

Widok nowej gabloty ogłoszeniowej przed Domem Działkowca

fotogaleria

Zarząd ROD im. B. Chrobrego w Oławie, podjął się pomóc działkowcom w utylizacji gałęzi po wiosennym cięciu drzew i krzewów. Ta pierwsza akcja będzie testem odpowiedzialności działkowców i pozwoli odpowiedzieć na pytanie: czy kontynuować?

fotogaleria

W pierwszych dniach sierpnia 2016 r. biuro Domu Działkowca zostało wyposażone w dwa nowe biurka o takiej strukturze kolorystycznej jak drzwi. Teraz przy nowych sufitach, nowej podłodze z kafli, i nowych drzwiach, biurka prezentują się bardzo dobrze.

fotogaleria

Na przełomie lipca i sierpnia 2016r. zostały wymienione drzwi w pomieszczeniach Domu Działkowca. Teraz pomieszczenia wyglądają porządnie co widać na zdjęciach.

fotogaleria

Tak wygląda nowy hydrofor.

fotogaleria

Widok nowej posadzki w pomieszczeniu kasowym Domu Działkowca.

fotogaleria

Widok nowej posadzki w pomieszczeniu biurowym Domu Działkowca.

fotogaleria

Nowy sufit z paneli w pomieszczeniu kasowym Domu Działkowca.

fotogaleria

Tak wyglada teraz nowy sufit z paneli w Domu Działkowca.

fotogaleria

ciekawe formy krzewów

fotogaleria

wiosenne kwiaty to piękny widok ...

fotogaleria

poletko kwiatowe na działce w ogrodzie "Róża"

fotogaleria

tulipany na działce w ogrodzie "Róża"

fotogaleria

działka w ogrodzie "Róża"

fotogaleria

działka w ogrodzie "Róża"

fotogaleria

magnolia na działce w ogrodzie "Odra"

fotogaleria

działka w ogrodzie "Odra"

fotogaleria

magnolia na działce w ogrodzie "Odra"

fotogaleria

działka w ogrodzie "Odra"

fotogaleria

Sekretarz i Skarbnik Zarządu ROD - współorganizatorki spotkania

fotogaleria

najbardziej oddani i aktywni działkowcy w biurze ROD

fotogaleria

nagrodę odbiera Jan Kowalczyk

fotogaleria

nagrodę odbiera Henryk Rainczuk

fotogaleria

nagrodę odbiera Kazimierz Pawlak

fotogaleria

Pomost obsługowo - naprawczy do traktorka - kosiarki. Operator traktorka będzie miał teraz lepszy i bezpieczniejszy dostęp przy obsłudze tego traktorka - kosiarki.

fotogaleria

Nowy nabytek ROD pozwala łatwiej i bez dużego wysiłku utrzymać trawniki na około 2,5 ha alejek ogrodowych w estetycznym wyglądzie.

fotogaleria

Widok Domu Działkowca z ogrodzeniem

fotogaleria

W 2015r. dokończono realizację ogrodzenia przy Domu Działkowca

fotogaleria

W 2014r. przeprowadzono kapitalny remont pomieszczenia WC w Domu Działkowca.

fotogaleria

Widok Domu Działkowca od strony północno - zachodniej. Jak widać Dom Działkowca posiada swój numer adresowy: ul. Oleśnicka 31.

fotogaleria

W 2014r. wykonano część nowego ogrodzenia od strony alejki przy Domu Działkowca

+ 1 - 0

dodaj komentarz
ocen publikację
wszystkie publikacje mieszkańca


ilość komentarzy: 0
PZD ROD im. B. Chrobrego w Oławie
dołaczył(a): 2010-09-04
Miasto: Oława
adres: ul. Oleśnicka 31
tel.:
www.: rodzaodrze.olawa.info
zawód: firma / instytucja

o sobie:
rok 2018 będzie rokiem jubileuszu 40 lecia powstania ogrodu ODRA i 35 lecia powstania ogrodu RÓŻA.aktywność (punktów):
34 wiarygodność

Zaproś do grona Znajomych
Napisz do mieszkańca

Znajomych: 0.

oCity 2012 - 2018 | polityka prywatności | regulamin